Gìn giữ giá trị truyền thống

Nền tảng

Cung cấp công cụ, giải pháp cho cộng đồng sử dụng

Trò chơi

Trò chơi dân gian Online/Offline trên mọi thiết bị

Giáo dục và Cộng đồng

Hỗ trợ và phát hành những nội dung dành cho thế hệ trẻ tương lai

Products

Sản phẩm

Một số sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi

Lập Gia Phả

Công cụ MIỄN PHÍ giúp bạn Lập Gia Phả dễ dàng nhất

Teams

Đội ngũ

Chúng tôi là những ai?

Nguyễn Văn Nhân

Founder

Ngô Tiến Trường

Founder

Đỗ Ngọc Kiên

Founder/Director